Not your ordinary cliche

Definitely Unique

Did you know that Kevin Oliveros is...

  1. Very well envoweled
  2. Nivek Sorevilo backwards
  3. Evinkay Oliverosway in Pig Latin
  4. 01001011 01100101 01110110 01101001 01101110 00100000 01001111 01101100 01101001 01110110 01100101 01110010 01101111 01110011 in binary code?
See more at www.IsThisYour.Name

Posted using ShareThis

0 comments:

Post a Comment

Master Mind

My photo
Sana ay masiyahan kayo sa paghatid ko sa inyo ng aking walang saysay at minsan naman ay may saysay na karansan ng aking buhay.

Want to say something?

Follow me